Джамбо ООД има ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на личните данни, като стриктно спазва приложимото българско и европейско законодателство и се придържа към Общия регламент за защита на личните данни (Европейски регламент EU 2016/679 – GDPR).

Молим Ви да отделите време, за да се запознаете с Политиката за поверителност, която има за цел да информира нашите клиенти, доставчици и бизнес партньори, за това какви лични данни се събират, по какъв начин те се обработват и какви права имате да ги управлявате.

Каква информация събираме

В контекста на осъществяване на основната си търговска и производствена дейност, Джамбо ООД може да събира и обработва лични данни като имена, ЕГН, имейл, телефон, номер на банкова сметка (при необходимост).

Основание за събиране на лични данни

Компанията се ангажира да обработва само такива лични данни, каквито са необходими за изпълнение на осъществяваната основна дейност, в т.ч.:
  • Извършването на основната си търговска и маркетингова дейност (комуникация с партньори, отговори на запитвания, офериране, изпращане на  търговска информация,  осъществяване на сделки, организиране на транспорт и др.);
  • Изпълнение задълженията си по данъчни, юридически, финансово-счетоводни,  други законови разпоредби;
  • Изпълнение на договорни отношения (с клиенти, партньори и доставчици на стоки и услуги);
  • Осигуряване на безопасността на хората и имуществото на компанията

Период на обработка и съхранение

Срокът за обработка и съхранение на личните Ви данни е за период от 5  години след приключване на търговските Ви отношения с  Джамбо ООД (търговски сделки, задължения и пр.), като личните данни се заличават в годината след изтичане на 5 годишния срок за съхранение

Предаване на лични данни на трети страни

 Джамбо ООД се задължава да обработва личните данни с контролиран достъп, като не допуска предаването на данни на трети страни, освен ако това не е нормативно изискване (например на НАП, Митници и други институции).

Какви са Вашите права във връзка с управлението на личните данни обработвани от Джамбо ООД 
  • Право да бъдете информирани;
  • Право на достъп до Вашите лични данни;
  • Право на корекция на лични данни, изтриване, ограничаване на обработването, на оттегляне на съгласие и право на възражение. Тези права могат да бъдат приложени съгласно нормативните изисквания и при защита на легитимните интереси на компанията.
  • Право на преносимост на лични данни;
  • Право да знаете дали Вашите лични данни са обект на автоматизирана обработка и профилиране;
  • Право да подадете жалба до надзорен орган.

Лице за контакт по GDPR въпроси за  Джамбо ООД

Лицето за контакт на Джамбо ООД  по отношение на GDPR e Офис мениджър. Координати за връзка по отношение на GDPR - office@jаmbobg.com или на място в офиса на фирмата в гр. Варна.

Надзорен орган по прилагане на GDPR в България

Повече информация относно GDPR и прилагането му в България можете да намерите на сайта на Комисията по защита на личните данни, на адрес  https://www.cpdp.bg/. 

ФК 10 - 03