СЧЕТОВОДИТЕЛ

J_worker

 

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка.
 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип.
 • Прецизност, коректност и последователност при изпълнение на поставените задачи.
 • Висше образование - "Счетоводство и контрол", "Финанси", "Икономика".
 • Познания в областта на данъчното и счетоводното законодателство и стандарти.
 • Умения за работа със счетоводен софтуер. Работа със счетоводен софтуер “ИНТЕГРА” е предимствo.
 • Отлична компютърна грамотност, MS Office (Excel, Word).
 • Владеене на английски език е предимствo.
 • Професионален опит като оперативен счетоводител - мин. 3 год..

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Изготвяне и нареждане на платежни в електронно банкиране, на хартия или в електронен вариант.
 •  Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, в това число фактури за доставки от страната и чужбина, съгласно изискванията на счетоводното и данъчното законодателство в страната и европейския съюз.
 • Отговаря за надлежната подредба и архивирането на документацията.
 •  Участие в изготвянето на справки-декларации и дневници по ЗДДС.
 •  Участие в месечно и годишно приключване.
 •  Следене на разчетите с доставчици и клиенти и подотчетни лица.
 •  Участие в инвентаризации на краткотрайни и дълготрайни активи.
 •  Изготвяне на счетоводни справки за нуждите на мениджмънта.
 • Подпомага текущата дейност на компанията и извършва допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата на работата.
 • Комуникация с клиенти и партньори по уточняване на парични потоци и плащания.

J_worker

ТЕХНИК

Хидравлична техника и системи


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка.
 • Интереси в областта на хидравличната техника и системи.
 • Средно техническо образование.
 • Технически познания за хидравлични маркучи и видовете резби.
 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип.
 • Шофьорска правоспособност, категория В.
 • Предишен опит е предимство.

J_worker

ТЕХНИК

Сервизен инженер поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка.
 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип.
 • Средно специално или висше техническо образование.
 • Опит и познания в работата със слаботокова техника.
 • Шофьорска правоспособност, категория B.

J_worker

ТЕХНИК

Поддръжка на противопожарни уреди


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка.
 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип.
 • Средно техническо образование.
 • Опит и познания в областта е предимство.
 • Шофьорска правоспособност, категория В.

J_worker

ШОФЬОР

Категория С


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка.
 • Средно образование; Техническо образование е предимство.
 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип.
 • Свидетелство за работа с мотокар е предимство; Предишен опит е предимство.
 • Работата се състои в подготовката и доставка на стоки до клиенти в гр. Варна и Варненска област.

За контакти

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля, изпратете автобиография с актуална снимка и телефон на имейл адрес: hr.jambo@jambobg.com. Oдобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Среща-интервю на място в нашата фирма можете да уговорите на тел. +359 52 576787 – Тодор Желязков.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност според Закона за защита на личните данни.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес!

Ние предлагаме

 • Дългосрочна заетост на пълен работен ден.
 • Коректност в трудовите взаимоотношения.
 • Конкурентно и сигурно заплащане, бонуси.
 • Обучение в посока усъвършенстване на знания и умения.
 • Обучение с оглед спецификата на дейност на фирмата.
 • Отлични условия на труд в утвърдена, стабилна и постоянно разрастваща се компания.