Сервизен техник-механик

 


ИЗИСКВАНИЯ:

 •  Технически умения за работа с ръчни, електрически преносими уреди и съоръжения

 • Отговорност при поемане и изпълнение на поставените задачи

 • Средно техническо или висше техническо образование

 • Умения за работа с техническа документация

 • Опит в ремонт на машини и съоръжения

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка

 • Прецизност в работата

 • Шофьорска правоспособност, категория В

 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип

 

 ТЕХНИК

Производство и монтаж на хидравлични и пневматични маркучи

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Технически умения за работа с ръчни инструменти

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка;

 • Средно образование

 • Умения за работа с техническа документация

 • Прецизност в работата

 • Шофьорска правоспособност, категория В

 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип

Предимства:

 • Средно техническо образование
 • Опит в асемблирането на маркучи
 • Шлосерски умения

 

Счетоводител

 


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Мотивираност и способност за работа в динамична обстановка

 • Комуникативност, организираност и умения за работа в екип

 • Прецизност, коректност и последователност при изпълнение на поставените задачи

 • Висше образование - "Счетоводство и контрол", "Финанси", "Икономика"

 • Познания в областта на данъчното и счетоводното законодателство и стандарти

 • Умения за работа със счетоводен софтуер. Работа със счетоводен софтуер “ИНТЕГРА” е предимствo

 • Отлична компютърна грамотност, MS Office (Excel, Word)

 • Владеене на английски език е предимствo

 • Професионален опит като оперативен счетоводител - мин. 3 год.

 

Основни задължения:

 • Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, в това число фактури за доставки от страната и чужбина, съгласно изискванията на счетоводното и данъчното законодателство в страната и европейския съюз
 • Изготвяне и нареждане на платежни в електронно банкиране, на хартия или в електронен вариант
 • Отговаря за надлежната подредба и архивирането на документацията
 • Участие в изготвянето на справки-декларации и дневници по ЗДДС
 • Участие в месечно и годишно приключване
 • Следене на разчетите с доставчици и клиенти и подотчетни лица
 • Участие в инвентаризации на краткотрайни и дълготрайни активи
 • Изготвяне на счетоводни справки за нуждите на мениджмънта
 • Подпомага текущата дейност на компанията и извършва допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата на работата
 • Комуникация с клиенти и партньори по уточняване на парични потоци и плащания

За контакти

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля, изпратете автобиография с актуална снимка и телефон на имейл адрес: hr.jambo@jambobg.com. Oдобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност според Закона за защита на личните данни.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес!

Ние предлагаме:

 • Групова медицинска застраховка
 • Дългосрочна заетост на трудов договор на пълен работен ден
 • Коректност в трудовите взаимоотношения
 • Конкурентно и сигурно заплащане, бонуси
 • Работно облекло за различните сезони и лични предпазни средства
 • Обучение в посока усъвършенстване на знания и умения
 • Обучение с оглед спецификата на дейност на фирмата
 • Отлични условия на труд в утвърдена, стабилна и постоянно разрастваща се компания