Untitled-1

Индивидуални спасителни средства и оборудване

Джамбо ООД извършва проверка и сертифициране на следните индивидуални спасителни средства и оборудване:

  • Медицински кислородни апарати и бутилки за медицински кислород
  • Химически и хидро-термо костюми
  • Спасителни жилетки и пояси
  • Противопожарни костюми
  • Диелектрични килимчета, ботуши и ръкавици
  • Преносими газ детектори
  • Противопожарни касети и шлангове

Untitled-3

Untitled-7 (2)

Untitled-1

Untitled-5

Лаборатория за тестване на пенообразувател
В нашата сервизна стация има оборудвана лаборатория за тестване на пенообразувател съгласно изискванията на MSC.1/Circ.1312.

IMO символи, знаци и постери
За противопожарно и спасително оборудване и системи изработваме по заявка на клиента IMO символи, знаци и постери съгласно SOLAS, Chapter III, Reg.9.2.2 & 9.2.3.